DESIGN ER STRATEGI

Tonic arbeider med design og kommunikasjon på et strategisk nivå. Vi søker å forenkle det komplekse, og presentere kundens identitet og budskap ved hjelp av et selvsikkert og tydelig visuelt språk. Tonic ble stiftet i 2008 og flere av medarbeiderne har nærmere 20 års erfaring innen design, reklame, webløsninger, kampanjer, tekst og foto.

1.

Analysefase

Arbeidet starter med en analysefase som avdekker behov og etablerer hvilke mål man har med nettstedet. Vi ser på målgrupper, identitet, verdiforslag og forsøker å etablere en innholdsstruktur.

2.

Kreativ fase

Den kreative fasen går ut på å utforske muligheter, idemyldring, jobbe med budskap, finne bildemotiver og komme frem til en “tone of voice” - et sett med verdier og regler som skal formes til en klar stemme. Dette kan være typografi/fonter, fargebruk, bildebruk etc, så vel som de ordene man bruker.

3.

Implementeringsfase

Den tekniske implementeringen gjøres gjerne i et CMS, som WordPress eller Joomla. Oppbyggingen av innholdet kan ses på som et byggeklossprinsipp, der det er enkelt å flytte på elementer og gjenbruke dem. Nettsidene er dermed fleksible og kan utvides ved behov.