Nasjonalskatten

Konseptutvikling og utforming av salgskampanje for Hurtigruten Pluss

Tonic har utviklet kampanjer for fergeselskapet Hurtigruten i mange år tidligere, men i 2013 laget vi en 2.0-versjon av både system og visuell opplevelse. Kampanjen retter seg mot agenter hos reisebyråer i Skandinavia og er webbasert med helautomatisk innrapportering og anerkjennelse i forhold til ytelse. Ved hjelp av en stor porsjon ikkemonetær belønning skapte vi et engasjement hos reisebyråene som sørget for en salgsvekst på 33%. Tallene ble målt mot samme periode året før. Et grafisk univers med pingviner på en virtuell reise, gjorde at det ble en motiverende lekenhet i kampanjen.