Nordic research in didactics of mathematics: past, present and future

Bokomslag for Cappelen Damm Akademisk

Da vi ble kontaktet for å lage dette omslaget ville vi at boken, tatt sitt innhold og sin spørrende natur i betraktning, skulle fremstå seriøst og være idebasert. Ved å ta tak i tittelen som et springbrett, past, present and future, finner vi passende nok tallet tre. Hvis vi tenker på matematikk har vi to instanser av tre, symbolet for tallet selv og trekanten, en form som bedre låner seg til et karakteristisk motiv. De tre hjørnene symboliserer de tre tidsrammene i tittelen, den tredje foten, fremtiden, forsvinner ut og dukker opp igjen på baksiden i en ny farge, en ny vinkling, innovasjon og vekst.