NUFF

Logo for ISS sitt NUFF program

NUFF er et ISS-program for å få ansatte til å rapportere om nestenulykker og farlige forhold på arbeidsplassen. HMS-avdelingen hos ISS ønsket å tilføre programmet en mer tydelig identitet ved å få utviklet en NUFF- logo. Vi tok utfordingen og så raskt at det var viktig å finne en balanse mellom det karakteristiske og noe som ivaretok en soberhet med tanke på tiltakets natur. Det ble etterhvert også åpenbart at både å gjøre noe med selve ordbildet eller legge til et element ville trekke oppmerksomheten fra det som var viktig. Løsningen var en sammensmeltning av de to som direkte uttrykte hva tiltaket hadde som funksjon. NUFF handler om å si i fra.