Cappelen Damm

Bokomslag for Cappelen Damm Akademisk

Det er ofte utfordrende å lage omslag til fagbøker, man står alltid i fare for å bli banal. Noen ganger er en sigar bare en sigar, men vi tror at det aldri er en dårlig ting at noe får en til å tenke, får en til å se saken i nytt lys. Man blir også ofte tvunget til å gå inn på et slikt spor da egnet dokumentarisk materiell ikke er å oppdrive hverken fra kilden eller fra bildebanker. Det er også et problem at det i mange tilfeller ikke lar seg avbilde hva boken handler om da temaet ofte er uhåndgripelig, noe som foregår mellom det vi kan ta og føle på.