HMS

Logo for ISS sin HMS-avdeling

ISS ønsket å gi HMS-avdelingen en identitet for å synliggjøre både internt og eksternt viktigheten av HMS i organisasjonen. Logosymbolet tar utgangspunkt i en sirkel, som danner helheten i denne altomsluttende funksjonen. De tre områdene helse, miljø og sikkerhet får hver sin farge og hver sin likeverdige del av sirkelen, en del av noe større, og fargesymbolikken forsterker identiteten til hvert område.