Image Gallery

  • Slide 1 - NEMFO-slide-1.png
  • Slide 2 - NEMFO-slide-2.png
12

Nemfo

Visuell profil og web

Da Forum for Miljø og Helse skulle foreta et navnebytte ble det samtidig utviklet en helt ny visuell profil og kommunikasjonsstrategi. NEMFO jobber for å sikre sunne miljøer for mennesker og deres arbeid spenner mange arenaer, ute og innerom, skoler og barnehager, arbeidsplasser og institusjoner med mer. Mennesket i harmoni med sine omgivelser er ledestjernen for all nettverkets kommunikasjon, dette gjenspeiles også i logo og bildebruk. Den tekniske plattformen er også blitt oppdatert til dagens standard med funksjonalitet skreddersydd NEMFOs spesifikke behov. 

nemfo.no