Nemfo

Visuell profil og web

Da Forum for Miljø og Helse skulle foreta et navnebytte ble det samtidig utviklet en helt ny visuell profil og kommunikasjonsstrategi. NEMFO jobber for å sikre sunne miljøer for mennesker og deres arbeid spenner mange arenaer, ute og innerom, skoler og barnehager, arbeidsplasser og institusjoner med mer. Mennesket i harmoni med sine omgivelser er ledestjernen for all nettverkets kommunikasjon, dette gjenspeiles også i logo og bildebruk. Den tekniske plattformen er også blitt oppdatert til dagens standard med funksjonalitet skreddersydd NEMFOs spesifikke behov. 

nemfo.no