Advokatfirmaet Seland Orwall

Visuell profil og web

Advokatfirmaet Seland Orwall DA er en av Norges ledende advokatfirmaer innenfor områdene skatt og avgift, fast eiendom og selskapsrett. Som forretningsadvokater er næringslivet et stort nedslagsfelt for Seland Orwall, og en av de viktigste verdiene er prinsippet om vekst, som danner grunnlaget for logoens utforming. Den visuelle profilen som helhet har en klassisk tilnærming, med farger i svart og hvitt, med rødorange aksenter. Dette var viktig for å reflektere soberhet, lang erfaring på området og for å være en plattform som kunne romme et vidt spekter av kompetanseområder hos en aktør i stadig vekst.

selandorwall.no